מקורות השטיחים

שטיחים עירוניים :
נארגים בסדנאות אריגה, כאשר תהליך הייצור מתאפיין
בבקרת ייצור ובקרה בכל שלבי הייצור.
העיצוב נעשה לפי דוגמא מתוכננת מראש, כאשר דוגמאות חוזרות על עצמן.
האריגה מתבצעת על נול עומד.

שטיחים כפריים :
נארגים בכפרים, בידי אוכלוסיה שהיתה נוודית בעבר.
האריגה מושפעת מאריגה עירונית אך שומרת על אוטנטיות ומוטיבים נודיים.

שטיחים נודיים:
האריגה פרטנית, הייצור בשליטה מלאה של האורג - הכנת הצמר, צביעתו
ואריגתו. מאופיין במוטיביים גאומטריים בד"כ.
מבוצע על נול המאוזן על הקרקע, האריג אינו ישר וסימטרי.